Contactgegevens
Wethouder Klompstraat 7
7951 SC Staphorst
info@bksmeubelen.nl
+31 522 – 46 16 56

Brouwers Meubelen B.V., hierna te noemen “BKS”, vindt uw privacy van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd met zorg verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn, neem dan contact op met BKS.

Persoonlijke gegevens ten behoeve van facturatie
Voor het versturen van facturen hebben we enkele basisgegevens nodig zoals bedrijfsnaam, commissienaam, adresgegevens, KvK-gegevens, BTW nummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van BKS en zijn goed beveiligd.

Persoonlijke gegevens ten behoeve van orderverwerking
Voor het verwerken van uw orders en het versturen van orderbevestigingen hebben we enkele basisgegevens nodig zoals bedrijfsnaam, commissienaam, adresgegevens, KvK-gegevens, BTW nummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van BKS en zijn goed beveiligd.

Persoonlijke gegevens ten behoeve van nieuwsbrieven
We hebben een mailinglijst waarbij de gegevens zijn opgeslagen bij een externe partner. Deze gegevens gebruiken we om mails te versturen naar diegene die daar toestemming voor hebben gegeven. Het gaat daarbij om nieuwsbrieven, uitnodigingen en verdere mededelingen. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hier te allen tijde voor afmelden.

Persoonlijke gegevens ten behoeve van websitebezoek
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Dit gebeurt altijd anoniem. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website. Indien u persoonlijke gegevens invult op onze website zijn deze goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt voor de daartoe betreffende doeleinden.
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Delen van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden beheerd/gebruikt door een derde partij voor:
• Het beheren van het order- en factuursysteem
• Het beheren van onze servers
• Het verzorgen (van een gedeelte) van de financiële administratie
• Het produceren (van een gedeelte) van onze meubelen
• Het verzorgen van de website
• Het beheren van camerabeelden
We delen hierbij alleen de noodzakelijke informatie en daarbij uitsluitend met partijen binnen de EU. Om te zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens hebben wij met genoemde partijen een verwerkersovereenkomst getekend.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot digitale persoonlijke gegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke gegevens invoert
• Wij maken gebruik van een up-to-date antivirussoftware
• Opgeslagen persoonlijke gegevens zijn beveiligd met een back-up
• Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens
• Papieren documenten worden bewaard achter slot en grendel

Datalekken
Bij BKS is bekend hoe we bij een eventueel datalek moeten handelen en waar dit gemeld moet worden. Wij kunnen dit daarom juist afhandelen en documenteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens
Er zijn bewaartermijnen vastgesteld voor uw persoonlijke gegevens, zie onderstaande tabel:

Omschrijving Termijn
Orders en orderbevestigingen                  15 jaar
E-mails met betrekking tot orders          15 jaar
Facturen                                                             7 jaar
E-mails met betrekking tot facturen        7 jaar
Formulieren ingevuld op de website       2 jaar
Overige e-mails                                                3 jaar
Overige persoonlijk informatie                  3 jaar

BKS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De reden dat een aantal gegevens langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan, is vanwege het correct kunnen afhandelen van garanties en serviceaanvragen.

Inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te laten wijzigen of verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar administratie@bksmeubelen.nl of bellen naar +31 522 – 46 16 56.

DOWNLOAD DEZE PRIVACYVERKLARING ALS PDF
Versie 1.0 d.d. 24-05-2018